ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1α. Όταν η ακύρωση γίνει σε περισσότερες από 50 ημέρες από την ημέρα της άφιξης (μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος), όλο το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες.

1β. Εάν η ακύρωση γίνει από 50 μέχρι 26 ημέρες από την ημέρα της άφιξης (μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος), τότε το 50% της προκαταβολής επιστρέφεται μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες.

1γ. Για ακυρώσεις σε λιγότερο από 26 ημέρες από την ημέρα της άφιξης , δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Για πρόωρη αναχώρησή σας, επιβαρύνεστε με το 50% της αξίας.